Future electrified mobile machinery for harsh conditions

 • Sinkkonen, Antti (Project Member)
 • Ala-Laurinaho, Riku (Project Member)
 • Hermansson, Robert (Project Member)
 • Calonius, Olof (Project Member)
 • Kajaste, Jyrki (Project Member)
 • Heino, Aleksi (Project Member)
 • Lehto, Juho (Project Member)
 • Miettinen, Jesse (Project Member)
 • Närvänen, Ville (Project Member)
 • Tyni, Topias (Project Member)
 • Kumar, Kundan (Project Member)
 • Porter, Fletcher (Project Member)
 • Kauranne, Heikki (Project Member)
 • Korhonen, Anna-Kaisa (Project Member)
 • Lastunen, Jaakim (Project Member)
 • Kuosmanen, Petri (Project Member)
 • Vepsäläinen, Jari (Principal investigator)

Project Details

Description

Liikkuvien ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistäminen on väistämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä, mutta vaarantamatta silti koneiden suorituskykyä. Kaivoksissa sähköiset työkoneet voivat toimia päästöttömästi, mikä mahdollistaa ilmanvaihdon vähentämisen ja sitä kautta merkittävän kustannussäästön. Kaivosteollisuudessa liikkuvat työkoneet joutuvat erittäin vaikeisiin ja raskaisiin toimintaolosuhteisiin – niihin kohdistuu kuormitushuippuja ja kaivoskuiluja alas ajettaessa potentiaalienergian talteenotosta ja poisjohtamisesta aiheutuvia korkeita lämpökuormia. Jotta sähköisiä työkoneita voidaan edelleen kehittää, tarvitaan syvällistä osajärjestelmien ymmärtämistä ja erityisesti konejärjestelmätason hallintaa, mikä mahdollistaa käyttöolosuhdekohtaisen kokonaisoptimoinnin. Esimerkiksi ajoneuvoissa, joiden osajärjestelmien sähköisen tehon kulutus on suuri, akuston käyttöaika on ratkaiseva kilpailutekijä. Siksi osajärjestelmien mitoituksen pitää olla tarkka, jotta vältetään komponenttien ylimitoitus. Lisäksi akuston energianhallinta sekä koneen lämmönhallinta ja tehonhallinta pitää optimoida ylimääräisten tehohäviöiden välttämiseksi sekä pitkän käyttöajan ja pitkien huoltovälien saavuttamiseksi.
AcronymGOOD
StatusActive
Effective start/end date01/09/202131/08/2024

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Fiellberg Oy (Project partner)
 • Hydroline Oy (Project partner)
 • Kone Oyj (Project partner)
 • Konecranes Finland Oy (Project partner)
 • Mevea Oy (Project partner)
 • Sandvik Mining and Construction Finland Oy (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • ABB Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.