Gas-driven technology for cost-efficient production of cellulose nanocrystals

Project Details

Description

H-Cel on prosessiteknologia, joka pystyy valmistamaan selluloosan nanokiteitä kaasumaisen reagenssin avulla erittäin korkeassa (>95%) sakeudessa. Näin pystytään ratkaisemaan monia nanoselluloosan valmistukseen ja käsittelyyn liittyviä ongelmia. Olemassa olevat teknologiat perustuvat nestemäisen hapon käyttöön, jolloin prosessista saatava tuote on yleensä 1-10% sakeudessa. Näin matalan sakeuden seurauksena nanoselluloosan kuivaus- ja kuljetuskustannukset ovat nousseet kestämättömälle tasolle. Myös nanoselluloosan puhdistus näissä prosesseissa on hankalaa ja nestemäisen hapon kierrätystä ei saada kannattavaksi. H-Cel ratkaisee kaikki nämä ongelmat: tuotteen peseminen hoituu yksinkertaisella huuhtelulla ja kaasumaisen hapon kierrätys tekee prosessista ympäristöystävällisen.

Nanoselluloosaa on monella tavoin mainostettu metsäteollisuuden pelastajaksi ja uusien ympäristöystävällisempien tuotteiden raaka-aineeksi. Tällä hetkelle ongelmana on kuitenkin korkea hinta. Esimerkiksi muovia korvaavien biohajoavien komposiittien valmistus nanoselluloosan avulla on aivan liian kallista. H-Cel keskittyy nimenomaan nanoselluloosan tuotantokustannusten ratkaisevaan laskemiseen. H-Cel teknologian skaalattavuus ja kaupallistaminen tulee nostamaan Suomen teollisuuden kilpailukykyä nanoselluloosan tuotannossa ja soveltamisessa uusiin tuotteisiin. Se on samalla kannanotto uuden ympäristöystävällisemmän teknologian puolesta.
Short titleHydroCel
AcronymH-Cel
StatusActive
Effective start/end date01/01/202131/12/2022

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.