FutuRemote

Project Details

Description

FutuRemote-hankkeessa keskitytään Covid-19 -pandemian aiheuttamaan merkittävään ja peruuttamattomaan tietotyön disruptioon: siirtymiseen digitaaliseen etätyöhön. Tavoitteenamme on osallistuvien yritysten kanssa ymmärtää tuloksellisen etätyön ja yhteistyön tarpeita ja tunnistaa ratkaisumahdollisuuksia. Pitkällä tähtäimellä pyrimme soveltavan tutkimuksen pohjalta kehittämään erilaisia rakenteellisia, sosiaalisia ja tietoteknisiä edellytyksiä tietotyön organisoinnin digiloikan vauhdittamiseksi. Co-creation-vaiheen tutkimuksellisessa osuudessa luomme tietopohjan, joka tukee yritysten kehitystyötä. Tätä varten analysoimme huhtikuusta 2020 lähtien kerättyjen pitkittäisaineistojen (kyselyt) perusteella suomalaisten työntekijöiden ja organisaatioiden kokemuksia siirtymisestä etätyöhön Covid-19 pandemian seurauksena sekä peilaamme löydöksiä kansainvälisiin tutkimuksiin. Laadullisen ja määrällisen analyysin avulla luomme tilannekuvan etätyönä tehtävän tietotyön haasteista ja onnistumisista Suomessa, mikä tarjoaa ainutlaatuisen näkymän uudenlaisiin kehitys- ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi co-creation-vaiheessa selvitetään osallistuvien yritysten intressejä kehittää tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita sekä käynnistetään monialaisen ja toisiaan täydentävän yrityskonsortion liiketoimintaekosysteemin rakentaminen.
AcronymFutuRemote
StatusFinished
Effective start/end date01/10/202031/03/2021

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Brella Oy (Joint applicant)
 • Gofore Oyj (Joint applicant)
 • Howspace Oy (Joint applicant)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Joint applicant)
 • Solved - The Cleantech Company Oy (Joint applicant)
 • Humap Oy (Joint applicant)
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Joint applicant)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • Elisa Oyj
 • Jyväskylän yliopisto
 • Martela Oyj
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Workspace Oy