Future electrified mobile machinery for harsh conditions

Project Details

Description

Liikkuvien ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistäminen on väistämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä, mutta vaarantamatta silti koneiden suorituskykyä. Kaivoksissa sähköiset työkoneet voivat toimia päästöttömästi, mikä mahdollistaa ilmanvaihdon vähentämisen ja sitä kautta merkittävän kustannussäästön. Kaivosteollisuudessa liikkuvat työkoneet joutuvat erittäin vaikeisiin ja raskaisiin toimintaolosuhteisiin – niihin kohdistuu kuormitushuippuja ja kaivoskuiluja alas ajettaessa potentiaalienergian talteenotosta ja poisjohtamisesta aiheutuvia korkeita lämpökuormia. Jotta sähköisiä työkoneita voidaan edelleen kehittää, tarvitaan syvällistä osajärjestelmien ymmärtämistä ja erityisesti konejärjestelmätason hallintaa, mikä mahdollistaa käyttöolosuhdekohtaisen kokonaisoptimoinnin. Esimerkiksi ajoneuvoissa, joiden osajärjestelmien sähköisen tehon kulutus on suuri, akuston käyttöaika on ratkaiseva kilpailutekijä. Siksi osajärjestelmien mitoituksen pitää olla tarkka, jotta vältetään komponenttien ylimitoitus. Lisäksi akuston energianhallinta sekä koneen lämmönhallinta ja tehonhallinta pitää optimoida ylimääräisten tehohäviöiden välttämiseksi sekä pitkän käyttöajan ja pitkien huoltovälien saavuttamiseksi.
Short titleGOOD
AcronymGOOD
StatusActive
Effective start/end date01/09/202131/08/2024