FURP

Project Details

Description

Fuusioenergia on verrattain ympäristöystävällinen energiamuoto jonka polttoainetta on hyvin saatavilla ja se on tasaisesti jakautunut. Projektin painopistealueita ovat tokamak-koelaitteissa tehtävät plasmakokeet, niiden mallintaminen ja sitä tukeva koodinkehitys sekä osallistuminen diagnostiikan kehittämiseen. Tämä sisältää mm. kuorintakerroksen virtauksen mittaamisen näkyvän valon aallonpituusalueella toimivalla spektroskopialaitteistolla AUG tokamakissa (Saksa) ja laserindusoidun plasmaspektroskopian kehittämisen JET-tokamakissa (UK). Työ on kiinteästi integroitunut EUROFUSION konsortion vuoden 2016 työohjelmaan. ITER:n 3D simulointiin kehitettyjä työkaluja on projektissa alettu nyt soveltaa myös W7-X stellaraattorin ja DEMO-koereaktorin simulointeihin. Lisäksi tutkimme turbulenttia kuljetusta massiivisilla rinnakkaislaskuilla koska turbulenssin ymmärtäminen ja hillitseminen on tärkeää fuusion taloudellisuuden kannalta. Vastuullinen johtaja on prof. Mathias Groth Aalto-yliopistosta ja hanke on osa FinnFusion-ohjelmaa.
Short titleFURP 2016
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2016