FURP

Project Details

Description

Fuusioenergia on verrattain ympäristöystävällinen energiamuoto jonka polttoainetta on hyvin saatavilla ja se on tasaisesti jakautunut. Projektin painopistealueita ovat tokamak-koelaitteissa tehtävät plasmakokeet, niiden mallintaminen ja sitä tukeva koodinkehitys sekä osallistuminen diagnostiikan kehittämiseen. Tämä sisältää mm. kuorintakerroksen virtauksen mittaamisen näkyvän valon aallonpituusalueella toimivalla spektroskopialaitteistolla AUG tokamakissa (Saksa) ja laserindusoidun plasmaspektroskopian kehittämisen JET-tokamakissa (UK). Työ on kiinteästi integroitunut EUROFUSION konsortion vuoden 2015 työohjelmaan. Osittain Fusion for Energyn (F4E) rahoittamana teemme realistisia 3D simulointeja ITER:n ensiseinän kuorman laskelmiseksi joilla voi olla vaikutusta ITER suunnitteluun. Lisäksi tutkimme turbulenttia kuljetusta massiivisilla rinnakkaislaskuilla koska turbulenssin ymmärtäminen ja hillitseminen on tärkeää fuusion taloudellisuuden kannalta. Täysin uusittu malatan energian neutraalihiukkasanalysaattori asennetaan JET-tokamakiin ja sen suorituskyky testataan. Käynnistämme simulaatiot myös W7-X-stellaraattorille. Hanke toteutetaan 1.1.2015-31.12.2015. Vastuullinen johtaja on prof. Mathias Groth Aalto-yliopistosta ja hanke on osa FinnFusion-ohjelmaa.
Short titleFuusioreaktorit 2015
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/12/2015