FUN: Suomi - USA pelitutkimusverkoston hanke: Pelit oppimisympäristönä

Project Details

Description

Hankkeessa tutkitaan yhteistyössä suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden kanssa sitä, miten pelaajat oppivat pelaamisen kautta. Tutkimusta toteutetaan pelikokemusten kautta ja tietoa kerätään monilla eri metodeilla, haastatteluilla, seurannalla, erilaisten sensoreiden avulla jne. Yhtenä keskeisenä sisältöalueena on tutkia miten luonnontieteiden ja matematiikan opetusta voidaan tehostaa pelinomaisilla digitaalisilla oppimisympäristöillä. Tavoitteena on kehittää suunnittelumenetelmiä siihen, miten optimoida oppimiskokemuksia ja synnyttää vahvaa sitoutumista (engagement) työskentelyyn ja millaisia monipuolisia oppimisen arviointia tukevia osioita voidaan sisällyttää pelillisiin oppimisympäristöihin.
Short titleFUN (Eager)
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201231/10/2014