FinnFlo

  • Selkäinaho, Jorma (Project Member)
  • Vainikka, Tuomas (Project Member)
  • Kauranen, Pertti (Project Member)
  • Lloyd, David (Principal investigator)
  • Pohjalainen, Elina (Project Member)

Project Details

Description

FinnFlo-projektissa kehitetään uudenlaista stationääristä (ei mobiilia) energian varastointiteknologiaa, jonka kaupallistamiseksi rakennetaan kW-luokan prototyyppi ja identifioidaan teknologian markkinat ja tuotantopartnerit. Energian varastointi tapahtuu virtausakkuun, jonka toiminta perustuu kokonaan kuparin kemiaan. Teknologia on kehitetty Aalto-yliopistossa kahden viime vuoden aikana ja sille on haettu patenttia. Uusiutuvan energian nopean kasvun vuoksi energian varastoinnin markkinoiden uskotaan lähitulevaisuudessa kasvavan vuosittain 50 %:lla ja saavuttavan 50 miljardin dollarin arvon vuoteen 2020 mennessä. Koska kuparin tuotanto maailmanlaajuisesti on tuhatkertainen litiumin tuotantoon verrattuna, on tämä uraa uurtava teknologia mitä sopivin vastaamaan kasvavaan energian varastointitarpeeseen ja asettamaan Suomen cleantech-toiminnan eturintamaan. Kupariin perustuva virtausakun hinta on alhainen, se on helppo rakentaa ja sen kierrättäminen on helppoa.
Short titleFinnFlo TUTL
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201531/01/2017