Fast Electrochemical Point-Of-care Diagnostics for opioids and other pain medicine

  • Koskinen, Jari (Principal investigator)
  • Etula, Jarkko (Project Member)
  • Liljeström, Touko (Project Member)
  • Pyysalo, Jussi (Project Member)
  • Wester, Niklas (Project Member)

Project Details

Description

Väestön ikääntymisen vuoksi yhä useampi joutuu käyttämään voimakkaita kipulääkkeitä, esim. kehittyneissä maissa yli 10 milj. potilasta. Kuitenkaan tärkeimpien särkylääkkeiden opioidien pitoisuutta suoraan potilaan veressä ei pystytä yksinkertaisilla reaaliaikaisilla mittalaitteilla määrittämään. Hankke kaupallistaa aiemmin kehitetyn yksinkertaisen sähkökemiallisen mittausmenetelmän. Tällä tavalla helpotetaan esim. pitkäaikaissairaiden, leikkauksen aikaisen anestesian, sekä huumausaineiden yliannostuksen potilaiden hoitoa kustannustehokkaasti. Terveyteen liittyvä liiketoiminta on globaalisti nopeasti kasvava ala ja suomalailla yrityksillä on mahdollisuus kehittyä näillä markkinoilla keskeisiksi toimijoiksi lisääntyvän osaamisen ja innovaatioiden avulla.
Short titleFEPOD-TUTLI
AcronymFEPOD
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201931/12/2021

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Helsingin yliopisto (Joint applicant)
  • HUS-yhtymä (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.