Raising the level of automation and quality in plant engineering

Project Details

Description

Viime vuosien aikana tuotantoa on siirtynyt Euroopasta halvemman työvoiman maihin. Kehitys alkoi perustuotannosta, mutta on jatkunut monimutkaisempiin tuotantoprosesseihin. Ilmiötä vastaan on pyritty taistelemaan pitämällä automaatioaste korkealla. Sama pätee myös suunnittelutoimintoihin. Suomalaiset yritykset toimivat vetureina useissa laajoissa kansainvälisissä laitosinvestointiprojekteissa. Suunnittelutoimintojen automaatioastetta on jatkossa pystyttävä nostamaan, mikäli asema aiotaan säilyttää. Projektin tavoitteet ovat kahtalaiset. Toisaalta projektissa pyritään parantamaan laitossuunnitteluprosessin tehokkuutta ja laatua ja näin varmistamaan suomalainen kilpailukyky maailmalla. Toisaalta pyritään luomaan uusi suunnittelun markkinapaikka digitaalisen alustatalouden keinoin. Markkinapaikka pohjautuu avoimen lähdekoodin alustaan ja standardeihin rajapintoihin. Alusta on avoin kaikille toimijoille erityisesti pienille lisäarvopalveluiden tuottajille. Lisäarvopalveluita kehitetään suunnittelun ja sen tiedonsiirtoprosessien automatisointiin sekä laadun varmistukseen. Projektissa käytetään toimintatutkimuksen ja kehityksen menetelmää , jossa tutkijat ja yritysten edustajat työskentelevät tiiviissä vuorovaikutuksessa.
Short titleEngineering Rulez
StatusFinished
Effective start/end date03/10/201631/12/2018

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • EQUA Simulation Finland Oy (Joint applicant)
 • Fennovoima Oy (Project partner)
 • Fortum Oyj (Project partner)
 • Fortum Power and Heat Oy (Joint applicant)
 • Masinotek Oy (Joint applicant)
 • Prosys OPC Oy (Joint applicant)
 • PSK Standardisointiyhdistys ry (Joint applicant)
 • Semantum Oy (Joint applicant)
 • AFRY Finland oy (Joint applicant)
 • Metso Outotec Finland Oy (Joint applicant)
 • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (Joint applicant)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • Automatic Generation of a Simulation-based Digital Twin of an Industrial Process Plant

  Santillán Martínez, G., Sierla, S., Karhela, T. & Vyatkin, V., 2018, Proceedings of the 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2018. IEEE, p. 3084-3089 (Proceedings of the Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

  Open Access
  File
  59 Citations (Scopus)
  676 Downloads (Pure)