Engineered Information Systems with Artificial Intelligence

Project: Business Finland: New business from research ideas (TUTLI)

Details

Description

Projektissa tutkitaan tietojärjestelmien automaattista synteesiä tekoälytutkimuksen piirissä kehitettyjen kombinatoristen hakumenetelmien sekä tiedonesittämis- ja päättelymenetelmien avulla. Synteesimenetelmien tavoitteena on saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä tavanomaisiin ohjelmistokehitysmenetelmiin nähden. Projektissa kehitetään teknologiaa eteenpäin kaupallistamistavoitetta silmälläpitäen sekä arvioidaan kehitetyn teknologian soveltuvuutta eri sovellusalueiden tietojärjestelmien rakentamiseen ja saavutettavia kustannussäästöjä.
Short titleTUTL EIAI/Rintanen
AcronymEIAI
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/10/2019

Research units

Project participants

ID: 16139813