Engineered Infiltration Systems for Urban Stormwater Quality and Quantity Management

Project Details

Description

Hulevesien hallintaan liittyvät kysymykset ovat korostuneet, kun kaupungit valmistautuvat hulevesiä koskevien uusien vaatimusten huomioimiseen. Hulevesien tehostettu hallinta on tarpeen tiivistyvän kaupunkirakenteen, lisääntyvien ja vastaanottavien vesistöjen vedenlaatuun liittyvien tavoitteiden johdosta. Tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia materiaaliratkaisuja, jotka edesauttavat huleveden laadun parantamista ennen vesien kulkeutumista maaperään tai kaupunkipuroihin. Ratkaisut pohjautuvat bio-pohjaisten suodatusmateriaalien käyttämiseen ja niiden testaamiseen laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Ratkaisuja arvioidaan myös kaupunkihydrologian mallintamisen keinoin tavoitteena kuvata hulevesien muodostuminen ja laatu erilaisissa alueellisissa mittakaavoissa. Hankkeessa on kansainvälistä yhteistyötä (Ruotsi, Belgia, USA) viitekehyksenä suomalainen pohjoisiin olosuhteisiin soveltuva teknologia. Hanke edistää hulevesien hallintaan kytkeytyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja tuo kumppanuusyritysten vedensuodatukseen soveltuvia materiaaleja kaupunkien ja kuntien käyttöön. Hanke edistää suomalaista ympäristöteknologian osaamista luomalla metodeja viherrakentamiseen ja älykkääseen kaupunkirakenteeseen.
Short titleStormFilter
AcronymStormFilter
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201501/12/2017

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.