Engineered Infiltration Systems for Urban Stormwater Quality and Quantity Management

Project Details

Description

Hulevesien hallintaan liittyvät kysymykset ovat korostuneet, kun kaupungit valmistautuvat hulevesiä koskevien uusien vaatimusten huomioimiseen. Hulevesien tehostettu hallinta on tarpeen tiivistyvän kaupunkirakenteen, lisääntyvien ja vastaanottavien vesistöjen vedenlaatuun liittyvien tavoitteiden johdosta. Tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia materiaaliratkaisuja, jotka edesauttavat huleveden laadun parantamista ennen vesien kulkeutumista maaperään tai kaupunkipuroihin. Ratkaisut pohjautuvat bio-pohjaisten suodatusmateriaalien käyttämiseen ja niiden testaamiseen laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Ratkaisuja arvioidaan myös kaupunkihydrologian mallintamisen keinoin tavoitteena kuvata hulevesien muodostuminen ja laatu erilaisissa alueellisissa mittakaavoissa. Hankkeessa on kansainvälistä yhteistyötä (Ruotsi, Belgia, USA) viitekehyksenä suomalainen pohjoisiin olosuhteisiin soveltuva teknologia. Hanke edistää hulevesien hallintaan kytkeytyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja tuo kumppanuusyritysten vedensuodatukseen soveltuvia materiaaleja kaupunkien ja kuntien käyttöön. Hanke edistää suomalaista ympäristöteknologian osaamista luomalla metodeja viherrakentamiseen ja älykkääseen kaupunkirakenteeseen.
Short titleStormFilter
AcronymStormFilter
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201501/12/2017