Electric Driven Zonal Hydraulics (EL-Zon)

Project Details

Description

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on luoda suomalaisille yrityksille kilpailuetua luomalla suoravetohydrauliikan (DDH) avulla paikallishydrauliikkakonsepteja. Tämä on tärkeä askel kohti erityyppisten koneiden hybridisointia ja automatisointia. Suoravetohydrauliikassa yhdistyy sähkö- ja hydraulikäyttöjen parhaat ominaisuudet ja tuloksena on tuottavuuden kasvu, energian kulutuksen minimointi sekä parempi ja robustimpi säädettävyys. Nämä seikat pätevät hyvin sekä työkoneissa että teollisuuden järjestelmissä.

Tähdättäessä ”kevyeen” hybridisointiin koneiden valmistajien ei tarvitse muuttaa koko koneen suunnittelua ja rakennetta. Kuitenkin pidemmällä tähtäyksellä pitää harkita muutoksia koneen layout suunnitteluun, konetyyppeihin ja myöskin liiketointamalleihin. Tämän takia haluamme ratkaista monta ongelmaa koneiden toiminnassa tuomalla niihin paikallishydrauliikkaa. Erityisesti tähtäämme seuraaviin:
• sähkö- ja hydraulitekniikan parhaitten ominaisuuksien yhdistäminen
• robust ohjauksen luominen ja anturiton asemaohjaus
• potentiaalisten vuotokohteiden vähentäminen asennusten integroinnilla
• energian kulutuksen minimointi “power-on-demand” ominaisuudella
• kineettisen ja potentiaalienergian regenerointi
• yksiköiden lämpötasapainon hallinnan evaluointi eri tilanteissa.
Short titleEL-Zon
AcronymEL-Zon
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201530/09/2018

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.