Efficient search algorithms for genuine dependency rules in large-dimensional data

Project Details

Description

Tehokkaiden hakualgoritmien kehitys aitojen riippuvuussääntöjen etsintään suuridimensioisesta datasta. Tutkijatohtorin 3-vuotinen projekti Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Tutkimuksen keskeisenä ongelmana on kehittää tehokkaita laskennallisia menetelmiä tilastollisesti merkitsevien riippuvuuksien etsitään suurista datajoukoista. Ongelma on laskennallisesti erittäin haastava, eikä nykyisin ole olemassa tehokkaita työkaluja esimerkiksi tuhansia geenejä sisältävien datajoukkojen täsmälliseen analysointiin. Projektin tuloksena saatavilla tietokoneohjelmilla on siis mahdollista löytää aivan uutta tietoa esimerkiksi sairauksien ja niiden geneettisten syiden välisiä monimutkaisia suhteita.
Short titleHämäläinen Wilhelmiina
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201628/02/2018