Enablers and Concepts for Automated Solutions

Project Details

Description

ECAMARIS (Enablers and Concepts for Automated Maritime Solutions)  -Co-innovation-hankkeen päätavoitteena on luoda mahdollistajia merialan lisäarvoa tuottaville autonomisille ratkaisuille. ECAMARIS-projekti keskittyy autonomisiin alusteknologioihin ja konsepteihin, jotka mahdollistavat laivanvarustajille kaupallisia ja turvallisuushyötyjä tarjoavat kolme käyttötapausta: komentosillan uudelleensijoittelu, ehdollisesti ja ajoittain pienemmin miehitetty komentosilta sekä ehdollisesti ja ajoittain miehittämätön komentosilta. Komentosillan uudelleensijoittelu tarjoaa mahdollisuuden lisätä tilavuusrajoitettujen alusten lastikapasiteettia, mikä pienentää lastiyksikkökohtaisia kuljetuskustannuksia ja päästöjä. Ehdollisesti ja ajoittain pienemmän miehityksen tai miehittämättömän komentosillan avulla miehistön käyttöä voidaan tehostaa tai miehistön määrää voidaan pienentää ja siten operointikustannukset pienenevät. Lisääntyneen automaation avulla myös navigointionnettomuuksien todennäköisyyden odotetaan pienenevän ja alusturvallisuuden paranevan.  Käyttötapausten kehitystyön tueksi ECAMARIS-projektin tavoitteena on osoittaa, että niihin liittyvät avainteknologiat täyttävät nykyisten säädösten vaatimuksen automatisoitujen alusten kyvykkyydestä vähintään samaan turvallisuuden tasoon kuin perinteisten alusten kohdalla. Tähän liittyen projektissa määritetään tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset kehitettäville teknologioille. Nämä vaatimukset osoitetaan valideiksi julkisessa tutkimusohjelmassa kehitettävien prosessien, testimenetelmien sekä tutkimusinfrastruktuurin avulla. ECAMARIS myös arvioi käyttötapauksiin liittyvien avainteknologioiden liiketoimintapotentiaalia, kehittää liiketoimintamalleja, toteuttaa asiakastutkimuksia ja luo suunnitelman projektin tulosten kaupallistamiseksi.  ECAMARIS on VTT:n ja Aalto-yliopiston johtama konsortiohanke, johon kuuluu useita rinnakkaishankkeita eri teknologiateollisuuden ja merenkulun toimijoilta.  
AcronymECAMARIS
StatusActive
Effective start/end date01/08/202131/03/2024

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • AILiveSim Oy (Joint applicant)
 • Finnpilot Pilotage Oy (Joint applicant)
 • Foreship Oy (Joint applicant)
 • Langh Ship Oy (Joint applicant)
 • Traficom Liikenne- ja viestintävirasto (Joint applicant)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • ABB Oy
 • GIM Oy
 • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being
 • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
 • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
 • SDG 14 - Life Below Water

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.