Easy zonal hydraulics

 • Pietola, Matti (Principal investigator)
 • Hermansson, Robert (Project Member)
 • Lehto, Juho (Project Member)
 • Närvänen, Ville (Project Member)
 • Heikkinen, Jani (Project Member)
 • Calonius, Olof (Project Member)
 • Korhonen, Anna-Kaisa (Project Member)

Project Details

Description

Yhä edelleen tiukentuvien päästörajoitusten ohjaamina työkonevalmistajat ovat nopeasti siirtymässä polttomoottori-teholähteistä joko erilaisiin hybriditeholähteisiin tai jopa täyssähköisiin teholähteisiin koneiden kokoluokasta riippuen. Näin saadaan vähennettyä koneiden tuottamia päästöjä, mutta niiden merkittävämpi vähentäminen edellyttää myös koneiden energiankulutuksen pienentämistä. Jotta tähän tavoitteeseen päästään heikentämättä koneiden tehoa ja suorituskykyä, tulee koneiden energiaa kuluttavien järjestelmien hyötysuhdetta parantaa merkittävästi. Energiankulutuksen kannalta työkoneiden epätaloudellisin osa on usein koneen eri toimintojen toteuttamiseen käytettävä hydraulijärjestelmä. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia helposti konfiguroitavia, sovellettavia ja hallittavia suuren suorituskyvyn omaavia sähköhydraulisia järjestelmäarkkitehtuuriratkaisuja, jotka mahdollistavat työkoneiden hydrauliikan hyötysuhteen merkittävän nostamisen käytössä oleviin hydraulijärjestelmiin verrattuna. Nämä uudet järjestelmäarkkitehtuurit perustuvat toimilaitekohtaiseen suorakäyttöhydrauliikkaan (Direct Driven Hydraulics), jossa kunkin yksittäisen toiminnon toteuttavaa toimilaitetta tai toimilaiteryhmää ohjataan sähkömoottoriohjatulla pumpulla. Näillä saadaan vältettyä ne työkoneissa perinteisesti käytettyjen keskushydraulijärjestelmien piirteet, jotka aiheuttavat suuria tehohäviöitä ja heikentävät järjestelmän hyötysuhdetta merkittävästi; venttiilien käyttö toimilaitteiden ohjaukseen ja niin kutsutun keskushydrauliikan käyttö usean rinnan kytketyn toimilaiteohjauksen tehonlähteenä. Korkeampi hyötysuhde mahdollistaa koneen paremman energiatalouden, mikä puolestaan mahdollistaa sekä koneen polttoainekulutuksen ja päästöjen vähentämisen että sen suorituskyvyn ja tuottavuuden kasvattamisen.
AcronymEZE
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201931/08/2021

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Bosch Rexroth Oy (Project partner)
 • FIMA Forum for Intelligent Machines ry (Project partner)
 • Hydroline Oy (Project partner)
 • Mevea Oy (Project partner)
 • Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy (Project partner)
 • Sandvik Mining and Construction Oy (Project partner)
 • Hybria Oy (Joint applicant)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • ABB Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
 • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.