E!7632 ITEA3 MACHINAIDE - Aalto

Project Details

Description

Aalto-yliopisto on systemaattisesti kehittänyt teollisen internetin valmiuksiaan ja tutkinut digitaalisen murroksen luomia mahdollisuuksia. Yliopiston teollisen internetin kampuksella (AIIC) on käytössään moderni siltanosturi sisältäen useita siihen liittyviä digitaalisia järjestelmiä. Nosturilla on tutkittu digitaalisia kaksosia, joilla on voitu konkreettisesti tuoda tietoa suoraan loppukäyttäjältä ja olemassa olevalta tuotteelta osaksi uusien tuotteiden suunnittelua, käyttöä ja elinkaaren hallintaa. MACHINAIDE-projekti tuo meille vahvan kansainvälisen ulottuvuuden, jossa edelleen kehitämme digitaalisen kaksosen konseptia. Jatkamme tutkimusta laajentamalla digitaalisen kaksosen käyttöä uudenlaisiin sovelluksiin, kommunikaatiorajapintoihin ja käyttöliittymiin. Sovelluksissa rakennetaan innovatiivisia käyttöliittymiä koneiden ja ihmisten välille tavoitteena tehdä tuotteen käytöstä ja elinkaarenhallinnasta entistä tehokkaampaa ja sujuvampaa.

Yliopistomme tutkimusalustana on siltanosturi, mutta digitaalisen kaksosen tuomat mahdollisuudet ovat hyödynnettävissä myös muissa teollisuustuotteissa. Projektissa on mukana kansainvälinen konsortio, johon kuuluu yrityksiä ja tutkimuslaitoksia erilaisilta liiketoiminta-aloilta ja erilaisten tuotteiden arvoketjujen eri kohdista. Näin hankkeessa saadaan tutkittua digitaalisten kaksosten toimintaa maiden rajojen yli, sekä erilaisten yritysten että tuotteiden välillä yli tuotteiden elinkaaren.

Tutkimustulokset viedään suoraan kumppaniyritysten käyttöön, minkä lisäksi tuloksia julkaistaan laajempaan käyttöön. Tutkimushanke tukee suomalaista teollisuutta, tuottaa kansainvälistä yhteistyötä ja toimeenpanee digitaalisen murroksen potentiaalia. Kumppaniyritykset ovat Konecranes, Ideal PLM, Remion ja Roll Research International, sekä tutkimuskumppanina VTT, kukin omalla kehityshankkeellaan. MACHINAIDE on osa kansainvälistä ITEA-hanketta, jossa on kumppaneita Turkista, Hollannista sekä Etelä-Koreasta.
Short titleITEA3 MACHINAIDE
StatusActive
Effective start/end date01/10/201930/04/2023

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.