E7632 ITEA3 AutoDC, Autonomous Datacenter for Long Term Deployment

Project Details

Description

Datakeskusten markkinoiden kasvun myötä, kustannusten liittyen datakeskusten operointiin ja huoltoon odotetaan kasvavan. AutoDC -projektin tavoitteena on luoda innovatiivinen viitekehys autonomisten datakeskuksien suunnitteluun. Tämän viitekehyksen tarkoituksena on mahdollistaa jatkuva operaatio ja häiriötilojen korjaaminen autonomisesti. Tällaisia vikatiloja voivat olla esim. sähkönsyötössä esiintyvät viat tai ylikuumentumisesta johtuvat viat. Vikatiloista toipuminen tapahtuu autonomisesti. Autonominen operointi alentaa huolto ja käyttökustannuksia ja siksi autonomiset datakeskukset ovat tärkeässä asemassa erityisissä olosuhteissa kuten kehittyvissä maissa.
Short titleITEA3 AutoDC Hollmen 2021
AcronymAutoDC
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201830/09/2021