Digital Infrastructure Platform for Communities in Emerging Markets

Project Details

Description

DIPCEM-projektin kohteena on digitaalisen infrastruktuurialustan määrittely ja kehittäminen kehittyvien markkinoiden taloudellisilta ja tietoteknisiltä resursseiltaan rajoittuneille yhteisöille. Digitaalisen palveluinfrastruktuurin pyrkimyksenä on edistää heikossa asemassa olevien yhteisöjen jäsenten toiminnallista kyvykkyyttä esimerkiksi koulutuksen, yrittäjyyden ja yhteisöllisen toiminnan keinoin. Nyt toteutettavassa valmisteluhankkeessa muodostetaan alustava kansainvälinen toimijaekosysteemi digitaalisen infrastruktuurialustan kehittämiseen ja käyttöön sekä tuotetaan tarkemmat projektimäärittelyt ja -suunnitelmat varsinaisille kehitys-, tutkimus- ja toteutushankkeille. Valmisteluhankkeen yhtenä tehtävänä on tunnistaa täydentäviä kiinnostuneita osapuolia, jotka voivat ottaa osaltaan yhteyttä hankkeen toteuttajiin. Määrittelyhankkeen toteuttavina yliopisto-osapuolina ovat Aalto-yliopisto ja Namibia University of Science and Technology. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä, yhdistyksiä ja julkishallinnon edustajia Suomesta ja Namibiasta. Valmisteluhanke toteutetaan vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.
Short titleDIPCEM/Nieminen
AcronymDIPCEM
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201630/06/2016