Digitalizing construction workflows

Project Details

Description

Rakennushankkeet kärsivät matalasta tuottavuudesta sekä suurista riskeistä liittyen aikatauluihin, laatuun ja kustannuksiin. Tuottavuuden kehitys on ollut heikkoa, vain yksi prosentti vuodessa viimeisten vuosikymmenien aikana. Suurin osa työmaalla tapahtuvasta työstä hukataan odotteluun, tavaroiden siirtämiseen ja erilaiseen selvittelyyn. Tyypillisesti ongelmista syytetään rakennustuotannon monimutkaisuutta ja kaaoottisuutta. Monimutkaisuus johtuu siitä, että kenelläkään työmaalla ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu tällä hetkellä eikä selkeää kuvaa tulevaisuuden suunnitelmasta. DiCtion -hankkeen visio on ratkaista ongelmat digitalisoimalla rakennushankkeen työnkulku: kaikilla rakennushankkeen osapuolilla tulisi olla jaettu, reaaliaikainen tilannetieto menneistä, nykyisistä ja tulevista tapahtumista.
AcronymDiCtion Aalto
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/10/2020

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Bonava Suomi Oy (Project partner)
  • Consolis Oy Ab (Project partner)
  • Parma Oy (Project partner)
  • Ruukki Construction Oy (Project partner)
  • Trimble Solutions Oy (Project partner)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Fira Oy
  • Sweco Finland Oy
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.