Design Driven Value Chains in the World of Cellulose 2.0

Project Details

Description

DWoC (Design Driven Value Chains in the World of Cellulose) on monialainen, Tekesin rahoittama strateginen tutkimusprojekti, jossa etsitään selluloosalle uusia käyttösovelluksia ja liike-toimintamalleja erityisesti pk-sektorin tarpeisiin. Tutkimushankkeeseen osallistuvat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto. Projektin erityispiirteenä on muotoilijoiden, arkkitehtien, liiketoimintaosaajien ja materiaalitutkijoiden tiivis tutkimusyhteistyö.

DWoC -projektin tavoitteena on lisätä selluloosan käyttöä erityisesti korkean lisäarvon tuotteissa ja luoda Suomeen uusi biomateriaaleihin perustuva toimijaverkosto vahvistamalla toimialojen välistä yhteistyötä.
Short titleDWoC 2 / Kääriäinen
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201531/07/2018

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.