Cognitive Cooperative Robotics

 • Kyrki, Ville (Principal investigator)
 • Hazara, Murtaza (Project Member)
 • Suomalainen, Markku (Project Member)
 • Muthusamy, Rajkumar (Project Member)
 • Aaltonen, Harri (Project Member)
 • Forsman, Pekka (Project Member)

Project Details

Description

Cognitive Cooperative Robotics –projektissa (CCR) on tavoitteena parantaa suomalaisen (vienti)teollisuuden kilpailukykyä sekä luoda uusia vientituotteita tekoälyratkaisuista yhteistyörobotteihin. Uudet markkinoilla olevat yhteistyörobotit tuovat robotteja täysin uusiin tehtäviin, mutta edellyttävät samalla uutta lähestymistapaa tuotannon toteuttamisessa. Tekoälyn kehitys luo uusia käyttökohteita roboteille sekä laskee merkittävästi joustavan käytön kustannuksia. Hankkeessa peilataan yhteistyörobottien ja niihin liittyvän tekoälyn uusimpia teknologioita suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Uuden teknologian avulla on mahdollista saavuttaa teknologiahyppy, joka mahdollistaa nykyistä merkittävästi nopeamman robotisointiprosessin. Vaikeasti automatisoitavien kohteiden, piensarja-tuotanton ja jäykän automaation robotisointi on mahdollista älykkään robotiikan avulla. Hankkeessa tutkitaan ja testataan kannattavimmat käyttökohteet, teknologiat ja sovellukset. Myös tuotannonohjaukseen ja –suunnitteluun kehitetään ratkaisuita. Uudet saavutukset koneoppimisessa ja anturiteknologiassa mahdollistavat käyttäjäystävällisen robottien käytön tavalliselle tehdastyöläiselle. Hankkeessa luodaan edellytyksiä osallistujayrityksille kaupallistaa kehitettyjä teknologioita. Osallistujayritykset toimivat pioneereina ja suunnannäyttäjinä demonstroidessaan tätä uutta teknologiaa.
Short titleCCR
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201731/12/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • Meta Reinforcement Learning for Sim-to-real Domain Adaptation

  Arndt, K., Hazara, M., Ghadirzadeh, A. & Kyrki, V., 2020, Proceedings of the IEEE Conference on Robotics and Automation, ICRA 2020. IEEE, p. 2725-2731 7 p. 9196540. (IEEE International Conference on Robotics and Automation).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

  Open Access
  9 Citations (Scopus)