Circular Metal Ecosystem

 • Aji, Arif (Project Member)
 • Lundström, Mari (Principal investigator)
 • Agarwal, Vivek (Project Member)
 • Hamuyuni, Joseph (Project Member)
 • Khalid, Muhammad Kamran (Project Member)
 • Seisko, Sipi (Project Member)
 • Halli, Petteri (Project Member)
 • Sinisalo, Pia (Project Member)
 • Jafari, Shila (Project Member)
 • Peng, Chao (Project Member)
 • Wilson, Ben (Project Member)
 • Leikola, Maria (Project Member)
 • Elomaa, Heini (Project Member)
 • Partinen, Jere (Project Member)
 • Revitzer, Hannu (Project Member)
 • Wang, Zulin (Project Member)
 • Kalliomäki, Taina (Project Member)

Project Details

Description

Metallien kiertotalousekosysteemi CMEcon tavoitteena on tuoda Suomi CleanTech-teknologian kärkijoukkoon louhimaan perus-, kriittisiä ja arvometalleja nykyään hyödyntämättömistä materiaalisivuvirroista sekä maksimoida sekundäärimateriaalikiertoa ja metallien tuotantoa olemassa olevissa prosesseissa. CMEco luo Suomeen uutta CleanTech-liiketoimintaa ja innovaatioita, joissa metallit kerätään talteen ja poistetaan jatkokäyttöä estävät epäpuhtaudet kierrätysmateriaaleista, prosessiliuoksista, sivuvirroista, kuonista, pölyistä, tuhkista sekä muista jätteistä. Tämä tavoite saavutetaan kehittämällä uusia metallien talteenottoteknologioita, -prosesseja ja –laitteistoja sekä palvelutoimintaa. Projekti on jaettu kolmeen työpakettiin hyödynnettävän materiaalin mukaan: WP1 keskittyy prosessien kiinteisiin sivuvirtoihin, WP2 WEEE ja pohjatuhka kierrätysmateriaaleihin ja WP3 nestemäisiin prosessiliuoksiin ja –sivuvirtoihin sekä prosesseissa käytettäviin happoihin. Hankkeessa muokataan tunnettuja yksikköprosesseja tai luodaan ja käytetään uusia, innovatiivisia yksikköprosesseja, laitteita ja kemikaaleja metallien talteenottoon metallituotannon eri osaprosesseista: esikäsittely, mekaaniset käsittelyt, kuivat ja märät käsittelyt, pyrometallurgia, liuotus, bioliuotus, sähkökemia, ionivaihto, uutto ja adsorptio. Aktiivinen yhteistyö tutkimuslaitosten (Aalto, LUT, GTK, VTT) sekä yritysten (Outotec, Boliden Kokkola, Boliden Harjavalta, Fortum, Norilsk Nickel, Outokumpu, Magsort, Akkuser, Alfamat, Aquaminerals, Timegete Instruments) välillä takaa tulosten käytettävyyden metallien kiertotalouden maksimoinnissa. Projekti tukee teollisuusprosessien materiaali- ja energiatehokkuutta näin parantaen suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä sekä sen toiminnan ja tuotteiden ympäristösäännösten mukaisuutta metallien talteenotossa.
AcronymCMEco
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201730/04/2019

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • AkkuSer Oy (Joint applicant)
 • Alfamat Oy (Joint applicant)
 • Aquaminerals Finland Oy (Joint applicant)
 • Boliden Harjavalta Oy (Project partner)
 • Boliden Kokkola Oy (Project partner)
 • CrisolteQ Oy (Joint applicant)
 • Fortum Waste Solutions Oy (Project partner)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Joint applicant)
 • Magsort Oy (Joint applicant)
 • Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Project partner)
 • Outokumpu Stainless Oy (Project partner)
 • TimeGate Instruments Oy (Joint applicant)
 • Metso Oyj (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
 • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
 • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.