Cloud-assisted Security Services

Project Details

Description

CloSer -projekti tutkii pilviavusteisia tietoturvapalveluja. Se kehittää myös yksityisyydensuojaa parantavia teknologioita ja data-analytiikkaa erilaisten skenaarioiden mahdollistamiseksi. Lisäksi CloSer- projektissa tutkitaan ja kehitetään infrastruktuuria, jota tarvitaan palveluskenaarioiden toteuttamiseksi.
Short titleCloSer/Asokan
AcronymCloSer
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201631/08/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.