CleverHealth Network: eMOM GDM -Project

Project Details

Description

Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto osallistuvat eMOM-GDM projektiin, joka on lähetetty arvioitavaksi BusinessFinlandiin. Tässä dokumentissa kuvattu osaprojekti kuuluu isompaan eMOM-GDM projektiin, jota koordinoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. eMOM-GDM projekti on itse osa laajempaa CleverHealth Network yhteistyötä, jonka tavoitteena on yhdistää suomalaisten yritysten osaaminen terveysteknologiassa, terveydenhuollon johtavat osaajat sekä korkealaatuinen data, jonka HUS on kerännyt. eMOM GDM -projektin yhteinen tavoite on kehittää kattava mobiilisovellus tukemaan kliinisiä päätöksiä ja potilaiden elintapamuutoksia osana destaatiodiabeteksen (GDM) hoitoa. Järjestelmä kerää tietoa potilaan ruokavaliosta, liikkumisesta, unesta ja verensokerin vaihteluista. Yliopistojen tekemä tutkimus tukee tätä lopullista tavoitetta kolmella tavalla: 1) tarkastelemalla käyttäjän hyväksymistä ja sitoutumista järjestelmän ehdottamiin elintapamuutoksiin yhdistämällä tutkimusta käyttöliittymäsuunnittelun ja psykologian aloilta, ja 2) kehittämällä uutta tekoälyä (AI), joka mahdollistaa sovellukseen suunnitellut muistukset ja ennusteet, ja 3) suunnittelemalla ja osallistumalla käyttäjäkokeisiin, jotka ovat osa lääketieteellistä GDM:ään liittyvää tutkimusta ja joita tarvitaan järjestelmän lääketieteelliseen validointiin.
Short titleeMOM/Marttinen
AcronymeMOM
StatusActive
Effective start/end date05/02/201831/12/2023

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.