Cleaning of Mining Waters by Metal Recovery (CleanMET)

Project Details

Description

Maailmassa on noin miljoona hylättyä kaivosta ja osa näistä luokitellaan terveys- ja ympäristö-riskikohteiksi kaivosveden kohonneiden metallipitoisuuksien vuoksi. CleanMET hankkeessa keskitytään kaivosvesien puhdistamiseen, metallien talteenottoon ja syntyvän jätteen minimoin-tiin. Projektin tavoitteena on luoda laite-, teknologia- tai palveluliiketoimintaa CleanTech sovel-lusalueella.
Short titleCleanMet
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201614/11/2016