Platform model for smart city development, creating value with ecosystems

Project Details

Description

CityForm: Älykkään kaupungin alustatalouden toimintamallin kehitys - lisäarvoa ekosysteemeillä Kuten rakennuksia ja kaupungin fyysistä infrastruktuuria, myös kaupunkien digitaalisia kyvykkyyksiä ja infrastruktuuria pitää kehittää. Rakennettu ympäristö tarvitsee yrityksiä, jotka ottavat uudet digitaalisen alustan kehittäjän, omistajan ja operaattorin roolit. Rakennusliikkeillä on syvällistä projektikehityksen osaamista ja tämä voisi olla erittäin hyvä pohja myös roolille kaupunkien digitaalisen infrastruktuurin ja -mallien kehittämisessä. Tämä avaisi rakennusliikkeille mahdollisuuksia sekä orgaaniseen kasvuun että digitaalisten alustojen kehittämiseen, omistamiseen ja operointiin yhteistyössä muiden kumppaniverkoston yritysten kanssa. Digitaaliset alustat myös mahdollistavat muiden rakennetun ympäristön digitaalisten palvelujen kehittämisen ja luovat liiketoimintamahdollisuuksia täydentävien palvelujen tuottajille. Projektin ensimmäisenä tavoitteena on validoida rakennetun ympäristön digitaalisten alustojen liiketoimintapotentiaali. Projektin toisena tavoitteena on tunnistaa ja sitouttaa yritysverkosto yhteisesti jaetun hyötylogiikan kautta jatkamaan alustan kehittämistä kansainväliseksi investointituotteeksi projektin jälkeisessä Co-Innovation -projektissa.
AcronymCityForm
StatusFinished
Effective start/end date23/04/201831/12/2018

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Skanska Oy (Project partner)
  • Business Finland Oy (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.