Aalto-TUTL- CellFroth

  • Serna Guerrero, Rodrigo (Principal investigator)
  • Syrjä, Kari-Pekka (Project Member)
  • Nuorivaara, Ted (Project Member)
  • Revitzer, Hannu (Project Member)

Project Details

Description

Maailma tarvitsee raaka-aineita ja tästä johtuen kaivosalan haasteena on vastata maailman mineraalitarpeeseen, jonka arvo lähenee kahta biljoonaa Yhdysvaltain dollaria samalla, kun mineraalivarannot ovat ehtymässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaivosteollisuuden toimijoiden täytyy prosessoida yhä suurempia massoja huonolaatuisempia malmeja. Lisäksi kaivostoiminnan tiukentuneet ympäristövaatimukset ovat johtaneet vihreämpien johtavien teknologioiden etsintään. Olemme kehittäneet Aalto-yliopiston laboratorioissamme uusia kemiallisia yhdistelmiä, joita kollektiivisesti kutsumme nimellä "CellFroth" ja joita käyttämällä pystytään parantamaan mineraalien rikastamiseen käytetyn vaahdotusprosessin suorituskykyä. Alustavissa kokeissa CellFroth-yhdistelmät ovat suoriutuneet paremmin verrattuna kaupallisiin yhdisteisiin seuraavilla osa-alueilla: i) parempi saanti kuparimalmin vaahdotuksessa; ii) matalampi herkkyys lietteen korkeille pH-arvoille vaahdotettaessa sinkkivälkettä; iii) mahdollisuus pienentää kokooja-kemikaalin kulutusta 25 %:iin alkuperäisestä annostuksesta ilman merkittävää muutosta sinkkivälkkeen saantiin ja iv) jopa kymmenkertainen prosessikinetiikka vaahdotettaessa kuparia sekä kuparimalmista että kuparipitoisesta rikastushiekasta. Mikäli edellä mainitut edut saadaan pidettyä entisellään sirryttäessä laboratoriosta teolliseen mittakaavaan, voitaisiin kasvattaa prosessoitavien mineraalien määrää ilman tarvetta kasvattaa olemassa olevien prosessilaitteiden kokoa. Lisäksi CellFroth-yhdistelmien pääkomponentti perustuu selluloosajohdannaisiin, eli sitä voidaan tuottaa uudistuvista luonnonvaroista. Suomessa olemme erityisen hyvässä asemassa tutkimaan kyseistä teknologiaa, sillä se on yksi Euroopan johtavista kaivosmaista ja johtuen Suomen mittavista luonnonvaroista, täällä on kemianteollisuutta, joka on kiinnostunut tutkimaan seluuloosajohdannaisia tulevaisuuden vihreinä kemikaalivaihtoehtoina.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201930/04/2021

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.