Carbon nanotube hole-transporting and collecting layers for semi-transparent, flexible and low-cost solid-state photovoltaic cells

  • Zhang, Qiang (Project Member)
  • Kauppinen, Esko (Principal investigator)
  • Wei, Nan (Project Member)

Project Details

Description

Tässä hankkeessa kehitetään hiilen yksiseinäisten nanoputkien tuottoa sekä niiden ohutkalvoja taipuisien, korkean hyötysuhteen perovskiittiaurinkokennojen aukkoja kuljettaviksi elektrodeiksi.
Hankkeen partnerit ovat Suomesta Aalto yliopisto ja Canatu Oy, sekä Ruotsista Uppsalan yliopisto ja Dyenamo AB.
Short titleCNT-PV
AcronymCNT-PV
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.