Catalytic conversion of C5 and C6 sugars into platform chemicals

Project Details

Description

Tutkimushanke liittyy Nesteen veturihankkeeseen uusiutuvien kemikaalien ja polttoaineiden valmistamiseksi erityisesti 1. tavoitteeseen ”Catalytic conversion of lignocellulosic sugars in water phase to chemicals and fuels”. Lignoselluloosa pohjaiset raaka-aineet ovat määrälliset suurin uusiutuvan raaka-aineen lähde maailmanlaajuisesti ja kotimainen vaihtoehto. Tästä lähtökohdasta kehitettävä teknologia on skaalattava ja Suomen ilmastotavoitteiden mukainen. Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää prosessi biomassan sakkaridien, erityisesti hemiselluloosapohjaisten sokerien muokkaamiseen lisäarvolliseksi kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Hemiselluloosan hyödyntäminen on nykyisille biojalostamokonsepteille hyvin haasteellista, johtuen sen heterogeenisesta molekyylitason rakenteesta. Hankkeessa kehitettävä prosessi on siten omiaan luomaan merkittävää lisäarvoa suomalaiselle metsä- ja kemianteollisuudelle. Tämän julkisen tutkimushankkeen toteuttavat seuraavat yliopistot, joiden osaamiset täydentävät toisiaan ja ovat oleellisia hankkeen toteuttamiseksi. Helsingin yliopiston ydinosaamista on katalyysikehitys sokerien muokkaamiseksi arvokemikaaleiksi, Aallon erotustekniikan ja prosessikonseptin kehitys ja Itä-Suomen yliopiston analytiikkaosaaminen ässä projektissa tutkittaviin kemiallisiin systeemeihin. Tässä projektissa tuotetaan vähäarvoisista sivuvirroista korkean lisäarvon kemikaaleja uusiutuvista raaka-aineista, joiden kysyntä on maailmalla erittäin suurta, mittakaavassa useita miljoona tonneja vuodessa.
AcronymC5C6, Kela
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/05/2023

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Neste Oyj (Project partner)
  • Valio Oy (Project partner)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Kiilto Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.