Blockchains boosting Finnish industry

Project Details

Description

BOND – Lohkoketjut suomalaisen teollisuuden ajurina
BOND-projekti tutkii lohkoketjuja “Arvonluonnin Internetin” mahdollistajana. Projekti parantaa nykytietämystä lohkoketjujen kannalta oleellisten työkalujen hyödyntämisestä, mikä on avainasemassa lohkoketjuihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien ja käyttöskenaarioiden tunnistamiseksi sekä lohkoketjuja hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämiseksi eri toimialoilla. BOND-projekti toimii aloitteentekijänä suomalaisyritysten ja tutkimuslaitosten lohkoketjuekosysteemin muodostamisessa ja jakaa lohkoketjuja koskevaa tietämystä erilaisten kokeilujen ja pilottihankkeiden muodossa. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää suomalaisyritysten lohkoketjuihin liittyvää kansainvälistä kilpailukykyä. Tutkimusosapuolina BONDissa toimivat VTT, Aalto yliopisto ja ETLA.
Short titleBOND
AcronymBOND
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201631/12/2018