Biopolttoainetta kuiduttamalla ja kuivaamalla (DustComb)

Project: Business Finland: New business from research ideas (TUTLI)

Details

Description

Biopolttoainetta kuiduttamalla ja kuivaamalla (DustComb)- projekti (1.6.2013 - 31.1.2016) on Tekesin TUTL-Tutkimuksesta tietoa ja liiketoimintaa-ohjelman (70 %) ja Aalto-yliopiston (30 %) rahoittama. Projektissa tutkittaan uuden kuiduttamalla ja kuivaamalla tuotettavan metsäperäisen biopolttoaineen konseptin prosessointiin liittyviä teknisiä haasteita ja tuotteen kaupallistamisen mahdollistavia polkuja. Projektin tavoitteena on löytää soveltuvia tekniikoita murskata, kuivata ja jauhaa puuta ja koota näistä osavaiheista kaupallisesti kiinnostava kokonaisprosessi metsä- ja energiahakkeeseen pohjautuvan biopolttoaineen tuottamiseksi.
Projektin kokeellisissa tutkimuksissa tutkitaan millaisilla tekniikoilla olisi mahdollista ja kannattavaa tuottaa puupolttoainetta. Kokeet pitävät sisällään niin Aalto-yliopiston laboratoriotiloissa kuin yhteystyöpartnereiden tiloissa suoritettuja murskaus-, kuidutus-, kuivaus- ja polttokokeita. Kokeiden avulla yritetään löytää toimiva ja soveltuvin laiteratkaisu puun hienontamista varten. Kuivauskokeiden tulosten avulla todistetaan, että puumurskeen kuivaaminen on selvästi tehokkaampaa ja nopeampaa kuin kokonaisen hakkeen kuivaaminen.
Kaupallisen puolen tutkimuksissa tavoitteena on löytää kiinnostavimpia kaupallistamispolkuja. Tutkimuksessa selvitetään mahdollisuuksia niin asiakkaiden (loppukäyttäjien) että laitetoimittajien näkökulmasta. Lisäksi selvitetään konseptin kustannuskilpailukyky.
Short titleDustComb
AcronymDustComb
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2016

Research units

Project participants

ID: 124261