BIONANOBOND

Project: Business Finland: Other research funding

Details

Description

Co-Creation BIONANOBOND projektin päätavoitteena ja -tarkoituksena on yritysten ja tutkimuslaitosten verkoston koostaminen ja Co-Innovation -projektin valmistelu yritysten ja yliopistojen yhteishankkeeksi uuden biomateriaalin kaupallistamiseksi tuotteiksi kansainvälisille markkinoille. Osallistuvilla tutkimusorganisaatiolla on tavoitteena selvittää yhteistyössä ideoimansa innovatiivisen biopolymeerin kaupalliset käyttökohteet sekä selvittää idean ratkaisumallin kysyntä ja käytettävyys eri liiketoimintasektoreille. Projektissa kerättävän tiedon pohjalta tuotetaan kokonaishankkeeseen julkisen tutkimuksen projektin toteutussuunnitelma, jonka tuloksia yritykset voivat hankkeessa tuotteistaa ja käyttää kaupallisesti tietoa omissa Co-Innovation T&K -projekteissaan.
Short titleBionanobond
AcronymBNB
StatusFinished
Effective start/end date15/05/201831/12/2019

Research units

Project participants

ID: 21468017