Wisdom - Lineaarisista liiketoimintamalleista kohti dynaamisia ekosysteemejä

Project Details

Description

Kaupan ekosysteemin luominen ja suomalaisten tuotteiden sekä palveluiden viennin edistäminen. Alustatalouden, datan ja tiedolla johtamisen täysimittainen hyödyntäminen ekosysteemin eri osapuolien välisessä vuorovaikutuksessa. Uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittäminen kaupan alan ekosysteemin laajemman tarkastelun kautta.
AcronymWisdom
StatusFinished
Effective start/end date01/09/202030/11/2022

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • San Jose State University (Joint applicant)
  • The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford (Joint applicant)
  • Business Finland Oy
  • Tokyo Institute of Technology
  • University of Nottingham