Starfoodnet

  • Luoma, Jukka (Principal investigator)
  • Hänninen, Mikko (Project Member)
  • Mitronen, Lasse (Project Member)

Project Details

Description

Starfoodnet - tutkimus- ja kehityshanke Standardien käytön parhaat käytännöt ja käytöstä saatavat hyödyt päivittäistavarakaupan arvoketjussa Starfoodnet ”Co-Creation” hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta ymmärrystä ja osaamista standardien käytön hyödyistä kaupan arvoketjun eri toimijoille, mm. kuluttajista elintarvikkeiden valmistajille. Kuluttajille hyötyä standardeista syntyy esimerkiksi oikeiden tuotetietojen saatavuuden lisäämisestä ja elintarvikkeiden valmistajille merkittävistä uusista vientimahdollisuuksista. Hanke lähestyy standardien luomista ja käyttöä strategisen johtamisen ja markkinoinnin tutkimusperinteiden näkökulmasta. Hankkeen myötä rakennetaan uutta ymmärrystä standardien vaikutuksesta päivittäistavarakaupan arvoketjun rakenteeseen, arkkitehtuuriin ja liiketoimintamalleihin. Tavoitteena on myös tunnistaa palvelualusta-ajattelun sekä standardien ja tiedonhallinnan tehostamisen kautta kaupan arvoketjun tehostamis- ja liiketoiminnan kasvattamismahdollisuuksia kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla. Valmisteluhanke toteutetaan 15.3.2018 – 15.9.2018, jonka aikana tullaan laatimaan Co-Innovation hakemus Business Finlandille. Valmisteluhankkeen aikana tullaan laatimaan Co-Innovation hankesuunnitelma, jossa täsmennetään varsinaisen hankkeen ja mukaan tulevien yritysten omien hankkeiden tavoitteet, kehittämis- ja tutkimusongelmat, sekä käytännön toimet aikatauluineen ja budjetteineen. Tämän lisäksi hankesuunnitelmassa täsmennetään kansainvälisten yhteistyökumppaneiden roolit ja toimet. Starfoodnet-hankkeen toteutuksesta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitos yhdessä GS1 Finlandin kanssa.
AcronymStarfoodnet
StatusFinished
Effective start/end date15/03/201815/09/2018

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • GS1 Finland Oy (Project partner)
  • Business Finland (Project partner)