DroLo

Project Details

Description

Drolo kehittää liiketoimintamahdollisuuksia osittain tai kokonaan automatisoiduille, älykkäille ja 5G-yhteyksisisille monikäyttöisille drone-konsepteille, joita voidaan hyödyntää valvonta-, logistiikka- ja droneoperaattorialoilla palveluliiketoiminnoissa sekä ohjelmistoteknologian, alustateknologian ja verkkoteknologian tuotteiden valmistus- ja myyntiliiketoiminnassa.
AcronymDroLo
StatusActive
Effective start/end date01/04/202130/12/2023

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.