Silicon microfabrication platform development for next generation products

Project Details

Description

Beyond SOI projekti on seitsemän yrityksen ja kahden tutkimusinstituutin, VTT:n ja Aalto-yliopiston, yhteinen co-Innovation hanke, jolla tähdätään uuden sukupolven pii-pohjaisiin tuotteisiin kehittämällä ja soveltamalla edistyneitä mikrovalmistustekniikoita. Konsortion muodostama ekosysteemi kehittää valmistutekniikoita sovelluslähtöisesti, mahdollistaa uusia innovaatioita ja parantaa olemassa olevien tuotteiden kilpailukykyä. Kehitettäviin tekniikoihin kuuluvat X eristeen-päällä- (XOI) sekä uudenlaiset pii eristeen päällä-teknologiat, voimakkaasti miniatyrisoitu kiekkotason vakuumipaketointi MEMS komponenteille, ionitrimmaus sekä uudet fuktionaaliset materiaalit. Teknologioiden toimivuus todennetaan demonstraattoreiden avulla. Kehitettävien valmistustekniikoiden kypsyystasoon kiinnitetään eritystä huomiota, niiden tulee olla projektin jälkeen ekosysteemiin kuuluvien yritysten hyödynnettävissä. Lisäksi projekti tähtää valmiuteen tarjota pienen volyymin SOI kiekkoja aloittelevien yritysten tarpeisiin ja uusien tuotteiden nopean syklin kehitykseen. Tämä vahvistaa koko mikrovalmistuksen ekosysteemiä Suomessa. Projektilla on kansainvälinen merkitys ekosysteemin maailmalaajuisten arvoketjujen ja asiakkaiden kautta.
AcronymBeyond SOI
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201931/12/2021

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Advacam Oy
  • Ametek Finland Oy
  • Okmetic Oy
  • Spectral Engines Oy
  • Summa Semiconductor Oy
  • Vaisala Oyj
  • Kyocera Technologies Oy
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.