Beyond MALPE-coordination: integrative envisioning

Project Details

Description

Hankkeen perustiedot
Kaupungistuminen on dynaaminen ja monimuotoinen ilmiö. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa BEMINE-hankkeessa parannamme ymmärrystä siitä, millaista tietoa kaupungistumisesta tulisi tuottaa, miten tietoa voidaan hyödyntää ja millaisia vaikutuksia tällä voisi olla kaupungistumisen kehityskulkujen muovaamisessa. Luomme sekä hankkeeseen että sen sidosryhmien työskentelyyn uusia tiedon hyödyntämisen, ennakoinnin ja ymmärryksen käytäntöjä. Ymmärrys paranee ja käytännön työkalut syntyvät yhteiskehittämällä.
Mikä on MALPE?
MALPE:lla tarkoitetaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelun ja kehittämisen yhteistyötä. MALPE-toimintamalli auttaa sovittamaan yhteen eri sektorien näkökulmia.
Teoriassa mallin pitäisi tarjota hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistoimintaan. Käytännössä MALPE-toimintamallin soveltaminen ei ole ollut ongelmatonta. Kaupunkiseudut eivät ole sen paremmin poliittisesti kuin hallinnollisestikaan yhtenäisiä ja yhdenmielisiä. MALPE-sektorien yhteistyön käytännön toteutukseen ei ole patenttiratkaisuja, vaan sekä valtiotason toimijoiden että kaupunkiseutujen on keksittävä “omat pyöränsä” yhä uudelleen eri tilanteissa.
Tärkeimmät tutkimuskysymykset
BEMINE-hankkeen tutkimuksellinen lähestymistapa on samankaltainen kuin MALPE-toimintamallissa: eri tutkimusotteita integroiva tieteidenvälinen näkökulma. Tutkimus keskittyy kaupungistumiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja kaupungistumisen hallinnan ja ohjaamisen haasteisiin.
• Mitä ovat ne monimutkaiset ja alati muuttuvat yhteydet eri kehityskulkujen välillä, jotka eniten muovaavat tulevaisuuden kaupunkien mahdollisuuksia vastata vielä tuntemattomiin haasteisiin?
• Miten hallintoa, yhteistyöverkostoja sekä kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana tulevaisuuden kaupunkiseutujen viisasta kasvua?
Hankkeen edetessä asetamme uusia, tarkempia tutkimuskysymyksiä. Päämääränämme on löytää vastauksia myös hyvin käytännöllisiin kysymyksiin:
• Miten parantaa hallinnon sektoreiden välistä yhteistyötä käytännössä?
• Miten vapauttaa kaupunkiseutujen kapasiteetteja strategiseen ja aidosti integroituun kehittämistyöhön?
• Miten uusilla visioilla, malleilla, menetelmillä ja käytännöillä tuetaan kestävämpää, vähähiilisempää, onnellisempaa, terveempää, demokraattisempaa ja vauraampaa kaupungistumista?
Hankkeen tulokset löytyvät pääosin koko konsortion yhteiseltä sivustolta http://bemine.fi/
Short titleSTN BeMInE/Mäntysalo
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201607/02/2020

Research Output

Evaluation of public transport policy formulation and implementation: Case study of 24 mid-sized Nordic cities

Weckström, C. & Mladenovic, M., 2020, In : Transportation Research Procedia. 45, p. 979-986 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
 • 28 Downloads (Pure)

  The gradual city-ness and town-ness of public service locations : Towards spatially sensitive sector policies

  Humer, A. & Granqvist, K., Jul 2020, In : GEOFORUM. 113, p. 81-91 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Open Access
  File
 • 1 Downloads (Pure)

  The Landscape of Envisioning and Speculative Design Methods for Sustainable Mobility Futures

  Sustar, H., Mladenovic, M. & Givoni, M., 20 Mar 2020, In : Sustainability . 12, 6, 2447.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

  Open Access
  File
 • 25 Downloads (Pure)

  Activities

  • 9 Hosting a visitor
  • 2 Visit abroad
  • 1 Editorship of a book or a special issue of a journal
  • 1 Conference presentation

  Lukas Smas

  Raine Mäntysalo (Host)
  6 Jun 20188 Jun 2018

  Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

  Daniel Galland

  Raine Mäntysalo (Host)
  1 Feb 20182 Feb 2018

  Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

  Simin Davoudi

  Raine Mäntysalo (Host)
  1 Feb 20182 Feb 2018

  Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor