Betonin CO2-päästöjen puolittaminen

Project Details

Description

LOIKKA-yhteishankkeen Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa tutkitaan vähähiilisten betonien varhaislujuuden kehitystä sekä säilyvyysominaisuuksia. Tutkimukset pohjautuvat Aalto-yilopistolla tehtäviin tutkimuksiin, väitöskirjaprojekteihin sekä diplomitöihin. Betonin lujuudenkehityksen sekä säilyvyysominaisuuksien lisäksi tutkitaan betonien optimointia CO2-päästöjen kannalta. Projektissa tutkitaan myös vähähiilisten betonien vaikutuksia betonien tuotantotekniikkaan. Vähähiiliset betonit vaikuttavat merkittävästi koko betonirakenteiden valmistusketjuun. Projektin tavoitteena on mahdollistaa vähähiilisten betonien laajamittainen käyttö rakentamisessa.
AcronymLOIKKA
StatusActive
Effective start/end date01/03/202228/02/2024

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Betonia Oy (Project partner)
  • Talonrakennusteollisuus ry (Project partner)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Väylävirasto - Finnish Transport Agency

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.