BIO-BASED SMART MATERIALS AT BIOMATERIAL INTERFACE

Project Details

Description

Yliopistojen ja yritysten BBI (Bio-based Smart Materials at Biomaterial Interface) yhteishankkeen päätavoitteena oli kehittää uusia älykkäitä nanoselluloosa- ja lasipohjaisia biomateriaaleja yritysten kaupallistettavaksi. Tavoitteena oli kehittää ja parantaa myös muunneltujen materiaalien tuotantoprosesseja. Uusien ja kustannustehokkaiden biomateriaalien sovelluskohteet ovat valtavat. Monilla teollisuusaloilla uudet ratkaisut voivat avata täysin uusia liiketoiminta- ja tuotantomahdollisuuksia. Uusilla ratkaisuilla halutaan vastata markkinoiden tarpeisiin ja vaatimuksiin siirtymällä mm. muovittomien biomateriaalien käyttöön. Jalostetut, kilpailukykyiset ja lisäarvoja tuovat biomateriaaleihin perustuvat lopputuotteet vahvistaisivat suomalaisen puuraaka-aineen sekä muiden aineiden hyödyntämistä kansainvälisillä markkinoilla. Yhteishankkeen verkostoitumisen arvona on vahvistaa suomalaisten pk-yritysten ja teollisuuden mahdollisuuksia lisätä liiketoimintaansa kansainvälisillä markkinoilla ja kasvattaa liikevoittoja. Yhteishanke vahvisti yliopistojen strategisia tavoitteita tutkimustulosten hyödyntämisessä yliopisto- ja yritysyhteistyönä.
AcronymBBI
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201930/06/2022

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • BonAlive Biomaterials Oy (Joint applicant)
  • CH-Bioforce Oy (Joint applicant)
  • Mirka Oy (Joint applicant)
  • Stick Tech Oy (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.