BATCircle hankkeen valmistelu

  • Lundström, Mari (Principal investigator)
  • Porvali, Antti (Project Member)
  • Kauranen, Pertti (Project Member)

Project Details

Description

BATtobe-hankkeessa valmistellaan laajaa suomalaista Co-Innovation-hanketta BATCircle, jossa kehitetään suomalaisia akkumateriaalien ja muiden energiametallien valmistukseen, arvonnostoon ja kiertotalouteen liittyviä arvoverkostoja sekä liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä edistetään näissä tarvittavia tuotantomenetelmiä ja yhteistyömalleja. BATtobe-hankkeessa kartoitetaan ja luodaan tarvittavat Co-Innovation-verkostot. Tässä työssä hyödynnetään mm. Aalto Energy Storage Futures -tapahtumia sekä BATtobe CAMP DAY-tapaamisia. BATtobe-hankkeessa selvitetään myös suomalaisen akkumetalliarvoketjun rajapintoja ja niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia laajemmin sekä erityisesti Satakunta-Vaasa-alueella. Lisäksi hankkeessa tehdään tehdään bechnmarkingia kansainvälisiin toimijoihin.
AcronymBATtobe
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201831/08/2018

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.