Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals

Project Details

Description

Sekä Euroopan Unioni että Suomen valtio ovat hiljattain heränneet energian varastoinnissa käytettävien metallien, erityisesti litiumakkujen ja niiden valmistukseen liittyvien arvoketjujen strategiseen merkitykseen sekä niiden tarjoamiin huomattaviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Koska aasialaiset toimijat hallitsevat akkuteollisuutta nykyään, riskinä on että Eurooppa menettää osan uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja tulee entistä riippuvaisemmaksi raaka-aineiden ja valmiiden akkujen tuonnista. Suomen kaivoksissa tuotetaan akkuihin soveltuvia metalleja kuten kuparia, nikkeli, kobolttia ja sinkkiä, ja metallinjalostajat tuottavat akkukemikaaleja sekä kotimaisista että tuontiraaka-aineista. Akkumetalleihin liittyvän tuotannon arvo Suomessa vuonna 2015 oli arviolta 600 M€ ja kasvaa vuosittain. BATCircle-projektin päätavoitteena on löytää menetelmiä arvonlisän tuottamiseksi akkumetallien jalostusketjussa. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään malmivarojen arviointi- ja tuotantomenetelmiä, tehostetaan metallien jalostus- ja akkujen kierrätysprosesseja sekä edistetään alan yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä ja pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia jo toimivien yritysten rajapinnoilla. BATCircle-projektikokonaisuuteen osallistuu neljä yliopistoa (Aalto, Oulu, Itä-Suomi ja Lappeenranta), kaksi tutkimuslaitosta (GTK,VTT), kahdeksan suuryritystä, 15 PK-yritystä ja kaksi kaupunkia. Yhteistyön odotetaan edesauttavan kiertotalouden periaatteita noudattavan akkumetalliekosysteemin muodostumista Suomeen.
Short titleBATCircle (Hydro)
AcronymBATCIRCLE
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201930/04/2021

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Boliden Harjavalta Oy (Project partner)
 • Boliden Kokkola Oy (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • Fortum Power and Heat Oy (Project partner)
 • Fortum Waste Solutions Oy (Project partner)
 • Geologian Tutkimuskeskus (Joint applicant)
 • Harjavallan kaupunki (Project partner)
 • Keliber Oy (Project partner)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Joint applicant)
 • Latitude 66 Cobalt Oy (Joint applicant)
 • Mawson Oy (Project partner)
 • Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Project partner)
 • Oulun yliopisto (Joint applicant)
 • Porin kaupunki (Project partner)
 • Suhanko Arctic Platinum Oy (Project partner)
 • Suomen Malmijalostus Oy (Project partner)
 • Teraloop Oy (Project partner)
 • Tracegrow Oy (Project partner)
 • Elementis Minerals Nickel Oy (Project partner)
 • Metso Outotec Oyj (Project partner)
 • AkkuSer Oy (Joint applicant)
 • CrisolteQ Oy (Joint applicant)
 • FinnCobalt Oy (Joint applicant)
 • Ima Engineering Ltd Oy (Joint applicant)
 • Magsort Oy (Joint applicant)
 • Terrafame OY (Joint applicant)
 • Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland, UEF) (Joint applicant)
 • Grafintec Oy (Project partner)
 • Jervois Finland Oy (Project partner)
 • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (Joint applicant)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
 • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
 • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
 • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
 • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.