Uusiutuvan sähkö- ja lämpöenergian älykäs käyttö ja varastointi rakennuksissa osana energiayhteisöä

Project Details

Description

Uusiutuva sähköntuotanto on globaalisti lisääntymässä kovaa vauhtia, kun fossiilisesta energiasta halutaan irtaantua. Uusi sähköntuotanto koostuu pääasiassa tuuli- ja aurinkosähkön tuotantolaitoksista. Uusiutuvan tuotannon lisäämisellä on vaikutuksia sähkön saatavuuteen ja hintaan. Jo nyt on havaittu pullonkauloja tuotantolaitosten lisäämisessä kantaverkkoon ja vaihtelevan tuotannon aiheuttamia vaikutuksia suuriin sähkön hintavaihteluihin. Suurena tulevaisuuden haasteena on olemassa olevan kulutusjärjestelmän joustopotentiaalin lisääminen, jolloin pystyttäisiin vastaamaan nykyistä paremmin tuotannon vaihteluihin. Tässä hankkeessa tutkitaan rakennusten potentiaalia toimia vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön varassa. Rakennusten energiajouston potentiaalia tarkastellaan kokonaisuutena sekä yksittäisissä rakennuksissa että energiayhteisöissä. Tutkimuksessa otetaan huomioon rakennusten rakenteiden mahdollisuudet toimia lämpövarastona, niissä olevien teknisten laitteiden toimiminen joustavina kuormina, erillisten energiavarastojen merkitys rakennuksissa ja rakennusten oma energiatuotanto. Tämän lisäksi tutkitaan veden elektrolyysilaitosten potentiaalia toimia kaukolämmön tuotannossa, jossa hyödynnetään niiden tuottamaa hukkalämpöä.
AcronymB2RECoM
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2025

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Granlund Oy (Project partner)
  • Smart Heating Oy (Joint applicant)
  • Business Finland
  • Fortum Power and Heat Oy
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT