Autonomous Sensing using Satellites, Multicopters, Sensors and Actuators

Project Details

Description

MULTICO-projektissa kehitetään Aalto-yliopiston, VTT:n ja useiden kotimaisten yritysten yhteistyönä ekosysteemiä, joka käyttää pienoissatelliitteihin ja multikoptereihin (drone) liitettyjä sekä multikoptereilla levitettäviä sensorijärjestelmiä reaaliaikaisen tilannekuvan tuottamiseen havainnoitavasta ympäristöstä. Ekosysteemi mahdollistaa uudentyyppisiä markkinoita suomalaisille tietoliikennejärjestelmille, vahvistaa kotimaista avaruusteknologiasektoria ja synnyttää uutta liiketoimintaa erilaisia paikkatietoaineistoja (GIS) hyödyntäville teknologiayrityksille.

MULTICO:ssa kehitettävä ekosysteemi edustaa korkeaa teknologiaa, joka täyttää mm. tietoturvan, toimintavarmuuden ja suorituskyvyn suhteen niin vaativat kriteerit, että siitä syntyy selkeä kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla. Tieteellisestä näkökulmasta MULTICO vahvistaa sellaista tutkimustyötä ja osaamista, mitä kyseisen toimialan yritystoiminta Suomessa tarvitsee.

Ekosysteemin pääasialliset markkinat liittyvät siviilisovelluksiin, mutta se soveltuu myös turvallisuuskäyttöön. Mahdollisia sovelluskohteita ovat mm. suuret teolliset ja logistiset laitokset, kaupunkiympäristö, sään havainnointi ja ennustaminen, pelastusoperaatiot onnettomuus- ja katastrofitilanteissa, energiantuotannon ja sähkönjakelun tukitoiminnot, maa- ja metsätaloutta palveleva havainnointi, poliisin ja rajavartioston operaatiotuki sekä sotilaallinen käyttö.

Projekti on kaksivuotinen ja sen vetäjänä toimii Aalto-yliopisto.
Short titleMULTICO
AcronymMULTICO
StatusActive
Effective start/end date01/04/202031/10/2022