Autonomous intelligent multi-purpose drone enabled business in evolving U-Space environment

Project Details

Description

Projektissa selvitetään uusien, osittain tai täysin automatisoitujen droonikonseptien mahdollisuuksia, joita voidaan lopulta hyödyntää valvonta- ja logistiikkaliiketoiminnassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tutkia automatisoituja, turvallisia, skaalautuvia droonijärjestelmiä, -tuotteita ja -palveluita tulevien droonisovellusten tukemiseksi. Hankkeiden ajoitus on kriittinen johtuen EU:n laajuisesta lainsäädännöllisestä kehityksestä. Projektilla on liityntä ANS Finland CIS -palvelun avaamiseen. ANS Finland kehittää muissa projekteissaan CIS-palveluita, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä erilaisille tulevaisuuden U-Space-palveluille. Tämä projekti kytkeytyy siihen ajallisesti, siten että U-Space-palveluita voidaan käynnistää, testata ja pilotoida. CIS-palvelut ja U-Space-palvelut toimivat hankkeessa mahdollistajina. Tässä projektissa tutkimuksen pääpaino on kuitenkin liitettävyyden (5G) ja droonipalveluiden kehittämisessä (eikä siis CIS- tai U-Space-palveluiden kehittämisessä, eikä myöskään voittopuolisesti drone -laitteiden valmistamiseen ja myyntiin tähtäävässä kehittämisessä). Pilotointialue keskittyy Oulun seudulle, joka on monessa mielessä ihanteellinen tällaiseen toimintaan. Siellä pilotointiin voidaan yhdistää erilaisia lentämisympäristöjä, kuten esim. keskikokoinen kansainvälinen lentokenttä, meriliikenteen satama, asuttu saari, keskikokoisen kaupungin keskusta, 5G -kehityskeskus jne.
Short titleBF/DroLo
AcronymDroLo
StatusActive
Effective start/end date01/04/202131/03/2023