Argus

  • Bossuyt, Sven (Principal investigator)
  • Antin, Kim-Niklas (Project Member)

Project Details

Description

Kuva puhuu paremmin kuin tuhat sanaa, myös teollisessa internetissa. Tietokonenäköön liittyvät tekniikat mahdollistavat yksityiskohtaisten ja tarkkojen mittausten tekemisen digitaalisista kuvista. Näitä mittauksia voidaan tehdä nykyisin kehittyneiden kuvantamistekniikoiden avulla kameroilla kontrolloiduissa oloissa laboratoriossa. Värähtelyjen ja muodonmuutosten mittaus on jälkeenpäin mahdollista tehdä videoista virtuaalisensoreilla oikeissa paikoissa, ennen kuin edes tiedetään, mistä tarkkaan ottaen mittaukset suoritetaan. Tässä projektissa tällaiset mittaukset jalkautetaan ja järjestelmä skaalataan laboratorio-oloista tehtaan lattialle. Kameroiden avulla data kerätään teolliseen internetiin monitoroimaan koneiden ja rakenteiden todellisia käyttötilanteita ja –ympäristöä. Kun kunnossapitoa tai uudelleensuunnittelua edellyttävä tapaus on havaittu, vanhaan kuvaan tehdyt uudet mittaukset ovat tarpeen. Projektissa määritetään, miten paljon laitteiston ominaisuuksia ja laboratoriomittauksia voidaan hyödyntää järjestelmissä, joissa tallennetuista kuvista saatavat suoritusarvot ovat huomattavasti arvokkaampia kuin itse järjestelmän asennuskustannukset.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201614/11/2016

Collaborative partners