Alku - Alueellisista vahvuuksista kohti houkuttelevaa liiketoimintaympäristöä ja kestävää kuntataloutta

  • Säynäjoki, Antti (Project Member)
  • Junnila, Seppo (Principal investigator)
  • Vimpari, Jussi (Project Member)
  • Laine, Jani (Project Member)
  • Ala-Mantila, Sanna (Project Member)
  • Ottelin, Juudit (Project Member)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Psychology