Atomic-layer-deposited erbium-lasers for high-speed data centers

Project Details

Description

Piifotoniikka on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana yhdeksi tutkituimmista ja kehittyneimmistä osa-alueista fotoniikassa ja optoelektroniikassa. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on sen kyky kehittää mikroelektroniikka-, datayhteys- ja tietoliikennetekniikoita integroimalla optisia toimintoja integroituihin piireihin. Piifotoniikkaa hyödyntämällä voidaan saavuttaa lukuisia ominaisuuksia, kuten nopeampi vasteaika, suurempi lähetyskaistanleveys ja pienempi virrankulutus edullisissa, erittäin pienikokoisissa pii-pohjaisissa valokanavarakenteissa. Joitakin keskeisiä komponentteja, kuten vahvistimia ja lasereita, ei kuitenkaan ole vielä pystytty toteuttamaan piifotoniikassa kustannustehokkailla menetelmillä. Tämän projektin tarkoitus on kehittää suorituskykyisiä ja kustannustehkaita integroituja laserlaitteita piifotoniikan sovelluksiin käyttämällä atomikerroskasvatusmenetelmää, ja tuoda liiketoimintaa Suomeen kaupallistamalla tämä teknologia.
Short titleALDEL
AcronymALDEL
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/12/2022

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.