AI methods for preterm infants

Project Details

Description

Tämä hanke liittyy tekoälymenetelmien käyttämiseen digitaalisessa terveydenhuollossa sekä terveysinformatiikassa. Korkean tason tavoitteena on kehittää koneoppimisen ja erityisesti syvän oppimisen menetelmiä keskosia varten, ja menetelmien tavoitteena on sairauksien diagnosointi aikaisessa vaiheessa sekä myöhemmän iän neurologisten kehityshäiriöiden ennustaminen. Aikaisen vaiheen interventiot erityisesti sikiöiden tapauksessa ovat erityisen humaaneja sekä kustannustehokkaita ja ne tuottavat sekä suoria että epäsuoria säästöjä yhteiskunnalle. Uudet liiketoimintamahdollisuudet syntyvät tekoälymenetelmistä, jotka ovat laajasti sovellettavissa terveydenhuollossa, ja potentiaalisia yrityksiä viemään niitä markkinoille ovat suomalaiset tekoäly-yritykset, joita kiinnostaa laajentaa heidän liiketoimintaansa terveydenhuollon alueelle. Tieteellinen uutuusarvo tutkimuksessa on vastasyntyneiden teho-osastolla kerättyjen biosignaalien sekä magneettikuvien käyttäminen yhdessä diagnosointiin ja ennustukseen.
Short titleAI-BABIES
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201930/06/2019

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Nokia Bell Labs Finland (Joint applicant)
  • Oy IBM Finland Ab (Joint applicant)
  • HUS-yhtymä (Joint applicant)
  • Itä-Suomen yliopisto (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.