Advanced Autonomous Waterbone Applications Initiative

  • Kujala, Pentti (Principal investigator)
  • Acanfora, Maria (Project Member)
  • Montewka, Jakub (Project Member)
  • Jalonen, Risto (Project Member)

Project Details

Description

AAWA Initiative -projektin tavoitteena on kehittää maailmanluokan ratkaisuja tulevaisuuden älykkäisiin merioperaatioihin, toimien tiennäyttäjänä tällä alalla. Työkokonaisuus kattaa sekä kauko-ohjattavia, että täysin autonomisia ratkaisuja alusten navigointiin, koneistoihin ja muihin laivalla käytettäviin järjestelmiin. Teknisen kehitystyön lisäksi projektissa tarkastellaan myös kehityksen vaikutuksia seuraavilla painopistealueilla: turvallisuus, taloudelliset näkö-kohdat ja lainsäädännölliset piirteet. Maailmalla on nähtävillä erilaisia kokeiluja ja käyttöjä muissakin liikennemuodoissa (kuten maa-, raide- ja ilmaliikenne). Murrosvaiheen alku aloittaa uuden, merkittävän aikakauden myös merioperaatioissa. Tämä muutos tulee olemaan merkittävä tilaisuus koko Suomen meriteollisuusklusterille luoden mahdollisuuksia kehittyä tällä alalla maailman johtavaksi älykkäiden merioperaatioiden teknologian osaamiskeskittymäksi luoden myös kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Short titleAAWA
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201530/06/2017